Student

Är du i slutet av din utbildning och nyfiken på hur det är att arbeta på en affärsjuridisk firma? Är du kanske intresserad av att arbeta som trainee, sommarnotarie eller göra din uppsatspraktik hos oss?

Sommarnotarie

Varje sommar anställer vi studenter som har studerat minst sex terminer på juristprogrammet och som är intresserade av pröva arbetet som biträdande jurist. Som sommarnotarie får du under vanligtvis sex till tio veckor chansen att prova på det dagliga arbetet på en advokatfirma. Till stöd och som handledare får du en biträdande jurist som fadder. Det kan kännas tryggt eftersom man ofta har många funderingar och frågor.

Rekryteringsprocessen pågår under perioden december och januari varje år och ansökan sker under denna period via ”Lediga tjänster”. Läs intervjun med vår sommarnotarie Stina Jansson.

Vad har varit mest utmanande och lärorikt?  
Som sommarnotarie på Hamilton placeras du inte i någon särskilt verksamhetsgrupp, utan arbetar gränsöverskridande inom flera arbetsgrupper. Det är något jag har uppskattat väldigt mycket. Det har bidragit till en helt annan bredd i mina kunskaper än vad jag annars hade erhållit, och det utan att tappa djupet i kunskaperna. Något som också har varit både utmanande och lärorikt är inte bara arbetsuppgifternas variation, utan naturligtvis också arbetsuppgifternas art. Som student på juristprogrammet får man sällan chansen att testa på praktiskt juridiskt arbete på riktigt. Sommarnotarietjänsten på Hamilton har möjliggjort detta för mig och jag har fått ta mig an många juridiskt kvalificerade arbetsuppgifter som har satt mina kunskaper på prov. 
 
Vad har varit roligast?
En av de roligaste sakerna är just att jag har fått arbeta inom flera verksamhetsgrupper. Det har gett mig chansen att få arbeta nära flera av firmans skickliga jurister vilket har varit väldigt häftigt. En annan sak som ha varit en av de roligaste sakerna är arbetsuppgifterna. Dels har de varierat mycket eftersom jag har erhållit arbetsuppgifter från olika håll och från olika arbetsgrupper, dels har innehållit i uppgifterna varit av kvalificerad art och i många fall uppgifter som en biträdande jurist på Hamilton annars hade gjort. Jag har verkligen fått testa på juristyrket på riktigt vilket har varit oerhört spännande och jag har fått en känsla för vad arbetet faktiskt handlar om inom flera olika områden.  Slutligen måste jag nämna möjligheten att lära känna många fantastiska medarbetare som arbetar på Hamilton. Det har varit en ära att få arbeta tillsammans med alla på Hamilton och jag ser fram emot att träffas igen. Med mig hem till Göteborg tar jag många nya kontakter och vänner. 
 
Som studerande målar man upp en bild av livet på en advokatfirma -  har din bild förändrats?
Bilden av att det på en advokatfirma arbetar extremt skickliga jurister som brinner för det dem gör stämmer helt klart av överens med den bilden jag hade tidigare och det är något som har bekräftats under tiden på Hamilton. Det som jag har blivit positivt överraskad av är den trevliga arbetsmiljön och lättsamma, varma stämningen som råder på hela firman. Trots att arbetet huvudsakligen sker i verksamhetsgrupper så är alla öppna för att bidra med sin kompetens där det behövs och det märks att samtliga är ett team som strävar efter ett gemensamt mål. Stämningen på firman är alltid positiv och alla är hjälpsamma om man har frågor eller vill bolla idéer. Tiden på Hamilton har överträffat många av de förväntningar jag hade.

Uppsatspraktik

För dig som inom ramen för utbildningen på juristprogrammet skriver ditt examensarbete erbjuder vi uppsatspraktik. Under en period av tio veckor, får du möjligheten att pröva på arbetet på en advokatfirma. Varje praktikant tilldelas en fadder som bistår med handledning i det dagliga arbetet och ser till att du lär känna kollegor. Antagningen sker löpande under året och ansökan sker via ”Lediga tjänster” . Klicka in på fliken "Skicka intresseanmälan" och följ instruktionerna.

Studentpool

Hamilton har ofta projekt på gång där vi är i behov av extra resurser. För att lösa bemanningen vid toppar har vi en studentpool som består av 2-5  studenter som läser juridik. Arbetsuppgifterna består oftast av indexeringsjobb och andra administrativa arbetsuppgifter. De flesta studenter som ingår i vår studentpool börjar hos oss när de gått ca 2 år på juristlinjen och de fortsätter ofta tills de är klara med sina studier.

För att visa ditt intresse för tjänsten anmäler du dig till under rubriken ”Skicka intresseanmälan” som finns under fliken ”Lediga tjänster”.  Då en vakans uppstår kallar vi intressanta kandidater till intervju ur kandidatbanken.

Skriv ut

Copyright © Hamilton 2018

Sun, 21 Jan 2018 15:22:30 GMT +1

 • Upphovsrätt

  Upphovsrätt

  © 1998 - 2014 Hamilton Advokatbyrå, Sweden. Vi, Hamilton Advokatbyrå,förbehåller oss alla rättigheter. Att mångfaldiga eller för allmänheten tillgängliggöra innehållet på denna hemsida, helt eller delvis, utanmedgivande av Hamilton Advokatbyrå, är förbjudet enligt lag (1960:729)om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande eller tillgängliggörande för allmänheten i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik. Såsom mångfaldigande anses även att hemsidans innehåll helt eller delvis överförs på anordning, genom vilken det kan återges.

 • Integritet

  Integritet

  Du behöver inte registrera Dig för att ta del av allmän information publicerad på www.hamilton.se. I den mån Du önskar ta del av särskilda tjänster förutsätts Du lämna vissa uppgifter om Dig själv eller Ditt företag. Genom Din registrering av uppgifter ger Du Ditt godkännande och samtycke dels till att vi får registrera Dina uppgifter, dels till att vi kan komma att använda Dina uppgifter för att skicka Dig ytterligare information om www.hamilton.se och våra produkter och tjänster. Vi kommer dock inte att låta någon annan få ta del av eller nyttja Dina uppgifter. Hamilton Advokatbyrå hanterar Dina uppgifter enligt Personuppgiftslagen (PUL). Som registrerad användare har Du när som helst rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra Dina uppgifter. Detta gör du via e-post till info@hamilton.se.


  Hamilton Advokatbyrås hemsida använder sig inte av sk cookies.

 • Ansvar

  Ansvar

  Detta är Hamilton Advokatbyrås hemsida. Hemsidans innehåll tillhandahåller endast allmän information som inte skall uppfattas som juridisk bedömning eller rådgivning. Länkar till andra hemsidor tillhandahålls endast som allmän information och Hamilton Advokatbyrå tar inget ansvar för tillgänglighet till eller material på länkade sidor. Länkar till vår hemsida skall ske till www.hamilton.se. Hamilton Advokatbyrå erbjuder gärna mer information eller särskild rådgivning beträffande särskilda angelägenheter av intresse för besökaren på hemsidan. Vänligen kontakta ditt närmaste Hamiltonkontor för ett sammanträffande.

 • Cookies

  Cookies

  Hamilton.se använder cookies. En cookie är en liten ofarlig textfil som webbplatsen sparar på din dator. Cookies används för att ge en besökare tillgång till olika tekniska funktioner.

  Om du inte vill ta emot cookies kan funktionen lätt stängas av i din webbläsare. Detta kan dock leda till att denna webbplats inte fungerar korrekt.

 • Allmänna villkor